NAŠE SPOLEČNOST SE SPECIALIZUJE NA ODVOZ ODPADU VELKOKAPACITNÍMI KONTEJNERY.

DISPEČINK SPOLEČNOSTI - TELEFON 607 103 132

NĚKOLIK INFORMACÍ PRO ZÁJEMCE O ODVOZ A LIKVIDACI ODPADU

-         Jaké potvrzení máme požadovat od firmy která bude odvážet náš odpad ?

Vyjma živnostenského listu (popřípadě uvedení předmětu podnikání „nakládání s odpady“ na výpisu z obchodního rejstříku) by vám firma měla předložit i souhlas odboru ŽP krajského úřadu (v Praze MHMP) k nakládání s odpady. Samotný živnostenský list tento souhlas nenahrazuje! Solidní firmy jsou i certifikovány EMS normou ISO 14001. Uvedené dokumenty je možné zkontrolovat i dotazem na místně příslušném odboru ŽP. Naše společnost nabízí tyto dokumenty ke stažení na svých internetových stránkách. Bude je od Vás požadovat i pracovník kontroly odboru ŽP.

-         Hrozí nám postih, pokud si necháme odpad odvézt firmou bez oprávnění k nakládání s odpady (souhlasu KÚ) ?

Ano, hrozí finanční postih od orgánů státní správy a v případě podnikatelského subjektu, může jít až o sankci 1000000,- Kč! V případě že zákazmím je stavebníkem, hrozí navíc i problém při kolaudaci stavby, neboť je st. úřadem vyžadováno potvrzení o likvidaci odpadu ze stavby oprávněnou firmou.

NAŠE SPOLEČNOST VLASTNÍ POTŘEBNÁ OPRÁVNĚNÍ, JE CERTIFIKOVÁNA DLE NORMY ISO 14001 A JE ZAPOJENA DO SYSTÉMU "ZELENÁ FIRMA"